Browsing Tag

kỹ thuật thủ môn sân mini

Kỹ Thuật Thủ Môn Trong Bóng Đá

Kỹ thuật thủ môn trang bị cho người học khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa và phân loại các kỹ thuật thủ môn, những yếu lĩnh của các kỹ thuật thủ môn như bắt bóng, phát bóng, ném bóng… Và nắm vững được phương pháp giảng dạy, lỗi sai thường mắc,…
Show Buttons
Hide Buttons