Browsing Tag

kỹ thuật kiểm soát bóng bằng ngực

Kỹ Thuật Kiểm Soát Bóng Bằng Ngực Và Đùi

Kỹ thuật kiểm soát bóng là cần thiết vì chúng ta thừa biết rằng trong hầu hết các trận đấu, ta chỉ có ít giây để nhận, kiểm soát và chuyền bóng cho đồng đội. Nếu cú chạm bóng đầu tiên không tốt, quả bóng sẽ vọt ra xa và bạn sẽ mất thời gian…
Show Buttons
Hide Buttons