Browsing Tag

Kỹ Thuật Gò Bóng

Kỹ Thuật Gò Bóng

KỸ THUẬT GÒ BÓNG Gò bóng là kỹ thuật cơ bản đứng sát bàn, đánh trả bóng xoáy xuống, là 1 loại kỹ thuật giữ khống chế bóng và tạo ra cơ hội tấn công và cũng là 1 loại kỹ thuật dễ nắm được của người mới học Gò bóng chậm thuận trái…
Show Buttons
Hide Buttons