Monthly Archives

Tháng Chín 2018

Kỹ Thuật Phối Hợp Trong Môn Bóng Bàn

Kỹ thuật phối hợp trong môn bóng bàn được xem là kỹ năng quan trọng để bạn có thể "dứt điểm" đối thủ trong các trận đánh tay đôi. Cần có sự phối hợp uyển chuyển để gây bất ngờ cho đối thủ cũng như giành lợi thế về cho bản thân KỸ THUẬT…

Kỹ Thuật Gắp Bóng Qua Đầu Như Neymar

Kỹ thuật gắp bóng  Trước đây kỹ thuật gắp bóng này được cho là động tác mang tính chất hoa mỹ và là động tác mang đậm tính biểu diễn. Nguồn gốc của kỹ thuật này được thực hiện lần đầu tiên bởi Franco, tiền đạo người Mexico. Giờ đây, khoảng…
Show Buttons
Hide Buttons