Vận Dụng Chiến Thuật Cơ Bản Trong Môn Bóng Bàn

0

VẬN DỤNG CHIẾN THUẬT CƠ BẢN

Những kỹ thuật cơ bản trong môn bóng bàn là điều ai cũng có thể học được, tuy nhiên để vận dụng những kỹ thuât này trong các chiến thuật cơ bản khác nhau là điều bạn cần phải thực hành để trở thành 1 tay vợt đẳng cấp

Vận dụng chiến thuật cơ bản và cách đánh công nhanh

Loại công nhanh gần bàn bao gồm 2 cách đánh đẩy trái công phải và công bóng 2 mặt. Đặc điểm chung của nó là vị trí gần bàn, lấy tốc độ là chính đánh ở trước mặt, chế ngự trước. Tốc độ nhanh, đánh mạnh, chuẩn xác và đa biến, nghĩa là “nhanh, chuẩn, mạnh, biến, chuyển” là đặc điểm cơ bản của cách đánh này

Chiến thuật của cách đánh đẩy trái, công phải:
 1. Giao bóng đập nhanh gồm 4 loại:
 • Trái tay giao bóng bên phải bóng xoáy, giao bóng vào giữa bên phải gần lưới, đánh vào phía trái đối phương (hình 59, 60)

- - Vận Dụng Chiến Thuật Cơ Bản Trong Môn Bóng Bàn

 • Giao bóng đuổi theo gấp (tốc độ bóng càng nhanh càng tốt) khiến đối phương không thể phát huy uy lực công bóng thuận tay và trái tay, sau đó từ bên tấn công trung lộ hoặc hai góc (hình 61, 62). Loại chiến thuật này đối phó với công hai bên là có hiệu quả
 • Giao bóng xoáy xuống dài về góc trái đối phương, phối hợp bóng ngắn gần lưới, sau đó đập nhanh trong lúc đẩy bóng, so sức, so tốc độ, so điểm rơi cướp thời cơ công nhanh sang bên. (hình 63)- - Vận Dụng Chiến Thuật Cơ Bản Trong Môn Bóng Bàn
 • Trong lúc đẩy phối hợp đánh bóng trái tay tìm cơ hội tấn công sang bên
 • Trong lúc đẩy bỗng nhiên tăng lực hoặc đẩy bóng xoáy xuống, buộc đối phương hồi tiếp bóng tương đối cao. Sau đó lập tức di chuyển sang bên đập nhanh
 • Nếu kỹ thuật đẩy bóng mạnh hơn đối phương thì đẩy ép trái tay, tranh thủ di chuyển sang bên công nhanh.
 • Dùng cách đẩy chắn ép trung lộ đối phương sau đó di chuyển sang bên tấn công bên trái đối phương (hình 64). Loại chiến thuật này đối phó với tuyển thủ tấn công hai mặt có hiệu quả
 • Dùng lực đẩy bóng để đối thủ lùi xa bàn rồi lại giảm lực chặn buộc đối phương lên gần bàn tiếp bóng sau đó tranh thủ di chuyển sang bên tấn công
 • Loại chiến thuật này đối phó với tuyển thủ đánh bóng cầu vồng có hiệu quả.- - Vận Dụng Chiến Thuật Cơ Bản Trong Môn Bóng Bàn
 1. Đẩy chặn thay tuyến có 4 loại:
 • Dùng đẩy chặn liên tục ép đối phương để giành chủ động, biến đẩy trực tuyến tập kích vào vùng trống góc phải của nó (hình 65, 66)
 • Nếu liên tục đánh đối thủ sang bên công nhanh thì lấy đẩy trực tuyến để kiềm chế
 • Khi đối phương dùng trái tay tấn công hoặc sang bên tấn công thì dùng biến trực tuyến phản kích khoảng chặn của nó
 • Trước khi biến tuyến nên dùng tăng lực đẩy ép đối thủ hoặc giả góc độ đẩy lớn làm cho thân hình đối phương di chuyển sang trái hoặc sang bên rồi hãy biến tuyến, tránh biến loạn xạ, nếu không dễ bị đối phương phản kích
 1. Đẩy trái công phải có 3 loại sau:
 • Khi đẩy chặn chiếm thế thượng phong hoặc giả công nhanh sang bên được thành công, đối phương hoàn toàn chủ động, biến tuyến đến thuận tay. Lúc đó lấy tay thuận có lực công bóng để hồi kích (hình 67)
 • Chủ động đẩy biến trực tuyến dụ đối thủ hồi tuyến lệch, dùng tay thuận công trực tuyến phản kích vùng trống đối phương
 • Có lúc có thể sang bên dụ đối phương biến tuyến, tạo cơ hội thuận tay hồi kích
 1. Bổ trợ chiến thuật có 3 loại:
 • Bắt đối phương gạt bóng công, trong lúc gạt sẽ tìm cơ hội tấn công
 • Trong đối gạt đột nhiên chuyển đẩy, bóng chuyển đánh đối nhau để tranh thủ chủ động
 • Vận dụng tiếp phát bóng công nhanh để tranh thủ chủ động

- - Vận Dụng Chiến Thuật Cơ Bản Trong Môn Bóng Bàn

Chiến thuật công 2 mặt (líp)
 1. Trái tay phát bóng xoáy lên (xuống) bên phải đến điểm gần lưới bên phải đối phương tạo ra cơ hội thuận tay công nhanh (hình 68)
 • Trái tay phát bóng gấp tuyến thấp hoặc bóng xoáy gấp đến phía bên trái đối phương sau đó tranh thủ dùng tay thuận công nhanh (hình 69,70)
 • Thuận tay phát sang bên trái bóng xoáy lên hoặc xuống, bóng líp và không líp, thanh thủ công nhanh
 • Giao bóng, đối phương không thích hợp để tạo phản công nhanh- - Vận Dụng Chiến Thuật Cơ Bản Trong Môn Bóng Bàn

 

 1. Trái tay công bóng kết hợp với công sang bên có 2 loại:
 • Lấy bóng công trái tay ép tay không thuận đối phương, tranh thủ đập nghiêng và trực tuyến. (hình 71)
 • Lấy trái tay công bóng thay nhau ép trung lộ và trái tay đối phương sau đó công sang bên 2 góc (hình 72)
 • Chiến lược này hiệu quả đối với loại tuyển thủ cầm vợt ngang 2 mặt tấn công
 1. Công trái tay (líp) trực tuyến
 • Khi liên tục dùng trái tay công trái tay của đối thủ, trước tiên hãy sang phải (nghĩa là lấy trái tay trực tuyến đánh vào vùng trống của tay thuận,  rồi lại đánh vào bên trái).
 • Chiến thuật này tương đối có hiệu quả đối với đẩy trái, công phải (hình 73)
 • Khi đối phương tấn công sang bên thì lấy trái tay công bóng hoặc đẩy chặn biến trực tuyến phản kích đối phương tay thuận chặn bóng trên không, sau đó dùng tay thuận đập bóng (hình 74)

- - Vận Dụng Chiến Thuật Cơ Bản Trong Môn Bóng Bàn

 1. Tay thuận, tay nghịch liên tục tấn công có 2 loại sau:

- - Vận Dụng Chiến Thuật Cơ Bản Trong Môn Bóng Bàn

 • Lấy tay thuận và trái tay liên tục tấn công phía yếu của đối thủ sau đó cướp thời cơ đập mạnh
 • Lấy tay thuận và trái tay liên tục tấn công về 2 góc trái phải đối phương, cướp thời cơ đập bóng
 1. Giao bóng, công nhanh có thể tích cực vận dụng tiếp giao bóng công nhanh để tranh thủ chủ động
 2. Chiến thuật bổ trợ dùng cắt bóng ngắn hồi tiếp phát bóng của đối phương, tranh thủ dùng tay thuận và trái tay tiến hành đột kích
 3. Vận dụng chiến thuật cơ bản cách đánh bóng cầu vồng

Bóng cầu vồng bao gồm 2 loại: vợt dọc bóng cầu vồng kết hợp công nhanh, và vợt ngang bóng cầu vồng kết hợp công nhanh

Đặc điểm chung của nó là vị trí đứng giữa bàn hoặc gần giữa bàn, dùng thủ pháp bóng cầu vồng xoáy để đạt điểm. Thường lấy bóng cầu vồng xung trước để thay đập bóng ; líp bóng cầu vồng ra, nghĩa là tốc độ khá nhanh và lại có bóng xoáy mạnh, đồng thời cũng có kỹ thuật công nhanh nhất định

Những thí dụ chiến thuật của cách đánh bóng cầu vồng

 1. Phát bóng công líp bóng có 4 loại:
 • Thuận tay (hoặc sang bên) giao bóng xoáy xuống mạnh mẽ đến chỗ gần lưới bên trái đối phương bắt đối phương cắt bóng hồi kích sau đó líp bóng cầu vồng đến chỗ trái tay hoặc trung lộ đối phương (hình 75)

- - Vận Dụng Chiến Thuật Cơ Bản Trong Môn Bóng Bàn

 • Trái tay phát bóng xoáy lên, xoáy xuống bên phải đến chỗ trung lộ lệch phải hoặc lệch trái của đối phương, sau đó líp bóng cầu vồng xung trước đến 2 góc lớn đối phương
 • Trái tay giao gấp bóng xoáy xuống đến góc lớn lệch phải hay trái của trung lộ đối phương. Khi đối phương lấy bóng cắt hồi kích líp bóng cầu vồng xung trước đến tay thuận đối phương (hình 76,77)

- - Vận Dụng Chiến Thuật Cơ Bản Trong Môn Bóng Bàn

 • Đối với cầu thủ cắt bóng thường dùng tốc độ nhanh, điểm rơi dài, khiến đối phương lùi thủ. Sau đó căn cứ vào vị trí của đối phương và khả năng thích ứng bóng cầu vồng, quyết định líp bóng cầu vồng loại nào để công kích đối phương
 1. Tiếp giao bóng kéo nhanh: khi đối phương dùng phương pháp bóng xoáy lên ở bên và không phải bóng líp dùng bóng cầu vồng xung trước hồi kích. Khi đối phương giao bóng xoáy xuống ở bên hoặc bóng xoáy xuống mãnh liệt, dùng bóng xoáy líp hồi kích   
 2. Trong cắt bóng thì bóng líp cầu vồng có 3 loại:
 • Trong cắt bóng phải nắm vững thời cơ, chủ động líp nhanh bóng cầu vồng
 • Trong cắt bóng ngắn, đột nhiên tăng lực cắt góc trái bóng dài, sau đó sang bên kéo líp bóng cầu vồng, tìm cơ hội đập bóng
 • Cắt bóng nhiều vào tay thuận đối phương khiến nó không thể bắt góc lớn bên trái, tranh thủ líp bóng cầu vồng đến tay nghịch hoặc trung lộ đối phương, tả xung hai góc
 1. Đối công có 3 loại sau:
 • Khi đối phó với cách đánh tấn công 2 mặt phải lợi dụng đầy đủ tay thuận líp bóng cầu vồng, công vào trung lộ, rồi ép tay nghịch của nó hoặc đột kích tay thuận
 • Khai đẩy trái công phải trước tiên dùng bóng cầu vồng líp góc trái đối phương, sau đó líp vào trung lộ dựa phải hoặc thuận tay
 • Nếu đối phương có kỹ thuật công bóng cầu vồng thuận tay kém thì tiếp tục dùng líp xung tay thuận đối phương rồi chuyển công trái ta
 1. Bóng cầu vồng kết hợp đập bóng có 3 loại:
 • Bóng cầu vồng líp kết hợp đập bóng
 • Bóng cầu vồng líp trước bắt đối phương xa bàn hồi kích, sau đó phóng bóng ngắn, rồi đập bóng
 • Bóng cầu vồng líp và không líp kết hợp nhau tranh thủ đập bóng
 1. Vận dụng chiến thuật cơ bản cách đánh cắt bóng

Đặc điểm kỹ thuật và chiến thuật của cách đánh cắt bóng là vị trí vừa xa bàn. Lấy sự thay đổi biến hoá độ xoáy của cắt bóng và sự phản công nhanh chóng là thủ pháp giành điểm chủ yếu. Cắt xoáy cắt thấp, độ xoáy thay đổi lớn, điểm rơi không chế tốt, tấn công 2 mặt chuẩn xác… đó là khuynh hướng chủ yếu của loại cách đánh này

Chiến thuật lấy cắt là chính, kịp thời phản công

 1. Giao bóng công nhanh có 3 loại:
 • Trái tay giao bóng ngắn xoáy lên và xuống lên trên gần lưới, buộc đối phương phải đi lên líp bóng hoặc cắt bóng, tạo điều kiện líp bóng hoặc khống chế điểm rơi. Có lúc có thể phối hợp giao bóng gấp mang tính đột xuất đồng thời tiến hành công nhanh
 • Thuận tay đánh bóng ngắn líp hoặc không líp đưa đến trung lộ hoặc nơi gần lưới trái (phải) đồng thời tiến hành công nhanh
 • Vào thời điểm cuối hoặc mấu chốt, lấy trái tay giao bóng dài xoáy lên hoặc dùng tay thuận giao bóng thấp đến chỗ tay nghịch đối phương tiến công nhanh chóng
 1. Líp bóng và không líp, phối hợp khống chế điểm rơi, tranh thủ phản công có 3 loại:
 • Trước tiên líp bóng rồi đánh không líp bóng, hoặc trước tiên cắt không líp rồi đột nhiên líp bóng tranh thủ phản công
 • Trước tiên líp bóng đến góc trái, buộc đối phương líp sau phía bên rồi liên tục đưa bóng dài không líp đến góc phải
 1. Khống chế điểm rơi, tranh thủ phản công có 3 loại
 • Ghìm chặt góc trái phản công góc phải hoặc ghìm chặt góc phải phản công góc trái (hình 78, 79)
 • Đan nhau bắt 2 góc, phản công 2 góc hoặc ở giữa
 • Bắt dài đưa ngắn, đưa ngắn bắt dài, tranh thủ phản công

- - Vận Dụng Chiến Thuật Cơ Bản Trong Môn Bóng Bàn

 1. Kết hợp chặn, cắt, tranh thủ phản công chủ yếu có 2 loại:
 • Bóng cắt đột nhiên chặn vùng chặn góc phải khiến đối phương không kịp trở tay, trả bóng cao tiến hành phản công
 • Trước tiên đẩy nhẹ ở gần bàn, sau đó kéo lùi bóng líp và không líp, đối phương rối loạn, tranh thủ xuất bóng phản kích
 1. Cắt, líp kết hợp, tranh thủ phản công. Đối với cách cắt bóng có thể dùng cách cắt nhanh chậm, bóng ngắn dài, líp hay không líp bóng cầu vồng sang bên mình để tranh thủ cơ hội phản côn
 2. Vận dụng chiến thuật cơ bản của cách đánh công bóng và cách đánh cắt bóng

VĐV sử dụng lối đánh lấy công làm chủ khi gặp VĐV có lối đánh cắt làm chủ, vì đối thủ cắt bóng khá ổn định, đồng thời lại biến đổi độ xoáy, vì thế khi tấn công không thể dùng quá nhiều biện pháp tốc chiến tốc thắng, phải lấy kết hợp đa biến, chuẩn xác “mạnh” làm trọng điểm để vận dụng chiến thuật

(1) Mấy thí dụ về chiến thuật công bóng xoáy

 1. Giao bóng công nhanh có 2 loại:
 • Giao bóng gấp hoặc xoáy bóng xuống gấp đến trung lộ tuyến thấp hoặc 2 góc lớn của đối phương tranh thủ mãnh công (đánh mạnh) hai góc hoặc trung lộ
 • Dùng giao bóng dài xoáy lên xoáy xuống phía bên trên đến trung lộ hoặc trái tay đối phương, phối hợp giao bóng ngắn gần lưới bên phải, tranh thủ tấn công
 1. Công líp có 5 loại:
 • Líp 2 góc công trung lộ
 • Líp trung lộ công 2 góc
 • Liên tục líp 1 bên đối thủ sau đó đập bóng 1 bên nghĩa là líp trái, công phải hoặc líp phải công trái. (hình 80, 81)

- - Vận Dụng Chiến Thuật Cơ Bản Trong Môn Bóng Bàn

 • Dùng sức nặng nhẹ khác nhau để líp bóng hoặc kết hợp bóng cầu vồng líp hoặc bóng cầu vồng xung trước, nhiễu loạn bộ pháp đối phương, tranh thủ đập bóng
 • Kết hợp dài ngắn điều chỉnh đối thủ tranh thủ đập 2 góc lớn hoặc sát người
 1. Kết hợp líp, cắt bóng. Có thể lấy líp làm chủ, phối hợp cắt, công. Trong líp bóng lợi dụng tính chất đột biến của cắt bóng, dẫn đối thủ đến gần bàn tiếp bóng, tranh thủ tiến hành đột kích, nhưng không nên vận dụng phương pháp vừa líp, vừa cắt bóng vì như vậy sẽ làm cho mình dễ bị động
 2. Cắt công có 2 loại:
 • Bóng cắt líp hoặc không líp (phối hợp xoáy bên, mê hoặc đối phương, tranh thủ tấn công trước tiên líp bóng rồi cắt không líp, hoặc cắt không líp trước rồi đột nhiên líp bóng
 • Dùng khống chế điểm rơi, điều đối phương, tranh thủ tấn công, giao nhau 2 góc đột xuất 2 góc hoặc trung lộ, liên tục cắt 1 góc, cắt bóng ngắn trước, đột nhiên cắt bóng dài tuyến thấp, tranh thủ đột kích hoặc líp bóng cầu vồng

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Show Buttons
Hide Buttons