Browsing Tag

Kỹ Thuật Cắt Bóng

Kỹ Thuật Cắt Bóng

KỸ THUẬT CẮT BÓNG Cắt bóng là kỹ thuật cơ bản của phương pháp đánh bóng. Giờ đây cách đánh cắt bóng hoà nhập với kỹ thuật tấn công, tạo ra một cách đánh mới kết hợp gà và công. Gò bóng trở thành kỹ thuật giữ bóng, còn đạt điểm thì do…
Show Buttons
Hide Buttons