Browsing Tag

gắp bóng qua đầu

Kỹ Thuật Gắp Bóng Qua Đầu Như Neymar

Kỹ thuật gắp bóng  Trước đây kỹ thuật gắp bóng này được cho là động tác mang tính chất hoa mỹ và là động tác mang đậm tính biểu diễn. Nguồn gốc của kỹ thuật này được thực hiện lần đầu tiên bởi Franco, tiền đạo người Mexico. Giờ đây, khoảng…
Show Buttons
Hide Buttons