Số Lượng Cầu Thủ Trong Bóng Đá

0

Số lượng cầu thủ trong bóng đá phải đảm bảo đầy đủ số lượng như trong luật bóng đá đề ra, nhằm duy trì trận đá bóng tốt nhất vì thời gian trận đấu không ít nên đảm bào về số lượng cầu thủ để đá trong trận và các cầu thủ dự bị sẽ mang lại giá trị hơn cho trận đấu và tính cạnh tranh công bằng.

1. Trình tự thay cầu thủ tròn bóng đá

1.1. Việc thay người chỉ có thể diễn ra khi trận đấu tạm dừng.
1.2. Trợ lý trọng tài ra hiệu khi có yêu cầu thay người.
1.3. Cầu thủ bị thay thế phải được sự cho phép của trọng tài mới được rời sân thi đấu, trừ khi cầu thủ này đã rời khỏi sân vì những lý do được phép trong khuôn khổ Luật thi đấu.
1.4. Trọng tài cho phép cầu thủ dự bị được vào sân thi đấu.
1.5. Trước khi vào sân thi đấu, cầu thủ dự bị phải đợi cầu thủ mình thay thế rời
khỏi sân.
1.6. Cầu thủ bị thay thế không cần phải rời sân tại vị trí đường giữa sân.
1.7. Trong một số trường hợp cụ thể, việc thay cầu thủ có thể không được phép
thực hiện, ví dụ như cầu thủ dự bị chưa sẵn sàng vào sân thi đấu.
1.8. Một cầu thủ dự bị chưa hoàn tất các thủ tục thay người bằng cách đặt chân vào trong sân sẽ không thể tham gia bắt đầu lại trận đấu bằng quả ném biên hoặc phạt góc.
1.9. Nếu một cầu thủ bị thay thế không muốn rời sân, trận đấu vẫn tiếp tục.
1.10. Nếu việc thay người được tiến hành trong thời gian nghỉ giữa hiệp hoặc trước hiệp phụ, trình tự thay người phải được hoàn tất trước khi giao bóng bắt đầu hiệp hai hoặc hiệp phụ.

số lượng cầu thủ số lượng cầu thủ - - Số Lượng Cầu Thủ Trong Bóng Đá
Số lượng cầu thủ trong sân của U23 Việt Nam

2. Những người không liên quan trên sân thi đấu

2.1. Những người ngoài cuộc

a. Bất cứ người nào không có tên trong danh sách đội bóng với tư cách là cầu thủ, cầu thủ dự bị hoặc quan chức đội bóng, đều được coi là người ngoài cuộc, kể cả cầu thủ đã bị truất quyền thi đấu.
b. Nếu một người ngoài cuộc vào sân thi đấu:

 • Trọng tài phải cho dừng trận đấu (mặc dù không phải dừng ngay lập tức nếu
  như người ngoài cuộc đó không làm ảnh hưởng đến trận đấu).
 • Trọng tài phải lập tức ra hiệu đưa người ngoài cuộc này rời sân và các khu lân
  cận.
 • Nếu trọng tài cho dừng trận đấu, trận đấu phải được bắt đầu lại bằng một quả
  thả bóng tại vị trí có bóng khi trận đấu dừng lại, trừ phi trận đấu dừng lại trong phạm vi khu cầu môn, trong trường hợp này trọng tài thả bóng trên đường giới hạn khu cầu môn song song với đường biên ngang tại điểm gần nhất với vị trí có bóng khi trận đấu tạm dừng.

(Xem thêm những quy định về trang phục của cầu thủ)

2.2. Các quan chức đội bóng

a. Huấn luyện viên và các quan chức khác có tên trong danh sách đội bóng (ngoại trừ các cầu thủ và cầu thủ dự bị) đều được coi là quan chức đội bóng.
b. Nếu một quan chức đội bóng vào sân thi đấu:

 • Trọng tài phải cho dừng trận đấu (mặc dù không phải dừng ngay lập tức nếu quan chức đội bóng này không làm ảnh hưởng đến trận đấu hoặc nếu phép lợi thế có thể được áp dụng).
 • Trọng tài phải ra lệnh đưa quan chức đội bóng đó ra khỏi sân và nếu quan chức đó tỏ thái độ không đúng mực, trọng tài phải trục xuất quan chức đó ra khỏi sân và các khu lân cận.
 • Nếu trọng tài cho dừng trận đấu, trọng tài phải bắt đầu lại trận đấu bằng một quả thả bóng tại vị trí có bóng khi trận đấu dừng lại, trừ phi trận đấu dừng lại trong phạm vi khu cầu môn, trong trường hợp này trọng tài thả bóng trên đường giới hạn khu cầu môn song song với đường biên ngang tại điểm gần nhất với vị trí có bóng khi trận đấu tạm dừng.

2.3. Cầu thủ ngoài sân thi đấu

a. Nếu, sau khi rời khỏi sân thi đấu để sửa lại các trang bị hoặc trang phục không đúng qui định, để chữa trị vết thương hoặc cầm máu, do cầu thủ bị dính máu lên trang phục thi đấu hoặc vì bất cứ lý do nào khác, với sự cho phép của trọng tài, cầu thủ quay trở lại sân thi đấu mà chưa được sự cho phép của trọng tài, trọng tài phải:

 • Cho dừng trận đấu (mặc dù không phải dừng ngay lập tức nếu cầu thủ không làm ảnh hưởng đến trận đấu hoặc nếu có thể áp dụng phép lợi thế).
 •  Cảnh cáo cầu thủ vì vào sân thi đấu khi chưa có sự cho phép của trọng tài.
 • Yêu cầu cầu thủ rời sân nếu cần thiết (ví dụ vi phạm Luật IV).
  b. Nếu trọng tài dừng trận đấu, trận đấu phải được bắt đầu lại:
 • Với một quả phạt gián tiếp dành cho đội đối phương thực hiện tại vị trí có bóng khi trận đấu bị tạm dừng (xem Luật XIII – Vị trí đá phạt) nếu không có vi phạm nào khác.
 • Xử phạt theo Luật XII nếu cầu thủ vi phạm Luật này.
  c. Nếu một cầu thủ vô tình vượt qua đường giới hạn sân thi đấu, anh ta không bị coi là vi phạm luật. Di chuyển ra khỏi sân có thể được coi là chuyển động bình thường của cầu thủ khi thi đấu.

2.4. Cầu thủ dự bị hoặc cầu thủ đã bị thay thế

a. Nếu cầu thủ dự bị hoặc cầu thủ đã bị thay thế vào sân thi đấu mà không được sự cho phép của trọng tài:

 • Trọng tài phải cho dừng trận đấu (mặc dù không phải dừng ngay lập tức nếu cầu thủ đó không làm ảnh hưởng đến trận đấu hoặc nếu có thể áp dụng phép lợi thế).
 • Trọng tài phải cảnh cáo cầu thủ do có hành vi phi thể thao.
 • Cầu thủ phải rời khỏi sân thi đấu.
  b. Nếu trọng tài cho dừng trận đấu, trận đấu phải được bắt đầu lại bằng quả phạt gián tiếp dành cho đội đối phương tại vị trí có bóng trên sân khi trận đấu tạm dừng (Xem thêm về luật trọng tài)

2.5. Bàn thắng được ghi khi có người không liên quan trên sân thi đấu

Nếu sau khi một bàn thắng được ghi, trước khi bắt đầu lại trận đấu, trọng tài nhận thấy có người không liên quan trên sân thi đấu khi bàn thắng được ghi:

 • Trọng tài không công nhận bàn thắng, nếu:
  – Người này là người ngoài cuộc và anh ta đã can thiệp vào trận đấu.
  – Người này là cầu thủ, cầu thủ dự bị, cầu thủ đã bị thay thế hoặc quan chức của đội bóng ghi bàn.
 • Trọng tài công nhận bàn thắng nếu:
  – Người này là người ngoài cuộc, tuy nhiên anh ta không can thiệp vào trận đấu.
  – Người này là cầu thủ, cầu thủ dự bị, cầu thủ đã bị thay thế hoặc quan chức của đội bóng bị ghi bàn.

2.6. Số lượng cầu thủ tối thiểu

a. Nếu điều lệ giải qui định rằng tất cả cầu thủ chính thức và cầu thủ dự bị phải được đăng ký trong danh sách trước khi giao bóng và một đội bóng bắt đầu trận đấu với ít hơn 11 cầu thủ, thì chỉ những cầu thủ đã có tên trong danh sách đăng ký thi đấu mới được quyền bổ sung để đủ số lượng 11 cầu thủ thi đấu chính thức.
b. Mặc dù một trận đấu sẽ không thể BẮT ĐẦU nếu một trong hai đội có ít hơn 7 cầu thủ, số lượng cầu thủ tối thiểu của một đội bóng để trận đấu có thể TIẾP TỤC sẽ dành cho liên đoàn thành viên quyết định. Tuy nhiên, theo quan điểm của IFAB, một trận đấu không nên tiếp tục nếu một trong hai đội có ít hơn 7 cầu thủ.
c. Nếu một đội bóng có ít hơn 7 cầu thủ do một hoặc nhiều cầu thủ cố tình rời khỏi sân thi đấu, trọng tài không cần thiết phải dừng ngay trận đấu và có thể áp dụng phép lợi thế. Trong trường hợp này, trọng tài không cho phép trận đấu bắt đầu lại sau khi bóng ra ngoài cuộc nếu một đội không có đủ số lượng cầu thủ tối thiểu là 7.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Show Buttons
Hide Buttons