Sân bóng đá CLB Thể Thao Hồ Xuân Hương Quận 3 TPHCM

0

Sân bóng đá CLB Thể Thao Hồ Xuân Hương Quận 3 TPHCM

Sân bóng đá CLB Thể Thao Hồ Xuân Hương Quận 3 là sân bóng khá nổi tiếng tại Việt Nam.

Khu vực quận 3 với nhiều khu vui chơi

Địa chỉ: 02 Hồ Xuân Hương Phường 6 Quận 3

Email: CLBTDTTHoXuanHuong@gmail.com

Website: http://www.clbtdtthoxuanhuong.net/

Sân bóng đá CLB Thể Thao Hồ Xuân Hương Quận 3 TPHCM sân bóng đá clb thể thao hồ xuân hương quận 3 -  - Sân bóng đá CLB Thể Thao Hồ Xuân Hương Quận 3 TPHCM

#WeSport

#Sân bóng đá CLB Thể Thao Hồ Xuân Hương Quận 3

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Show Buttons
Hide Buttons