Phương Pháp Giảng Dạy Kỹ Thuật Bóng Đá

0

Phương pháp giảng dạy kỹ thuật bóng đá trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng trong bóng đá, cơ cấu của một giờ học môn bóng đá (Phần chuẩn bị, cơ bản và kết thúc), các hình thức tổ chức tập luyện.

Phương pháp giảng dạy kỹ thuật bóng đá biên soạn tài liệu giảng dạy như tiến trình, chương trình và các loại giáo án giảng dạy.

Tóm tắt:

 • Phương pháp giảng dạy kỹ thuật bóng đá
  – Phương pháp phân chia
  – Phương pháp bàn luận
 • Phương pháp tổ chức giờ dạy môn bóng đá
  – Một giờ được phân làm 3 phần: Phần khởi động; Phần cơ bản; Phần kết thúc
  – Các hình thức tổ chức tập luyện: Hình thức xếp hàng; Hình thức trật tự; Các hình thức phân chia hợp nhất; Các hình thức về phương pháp tổ chức.
 • Phương pháp biên soạn tài liệu giảng dạy
  – Xây dựng chương trình môn học
  – Xây dựng được tiến trình biểu
  – Xây dựng được các giáo án Phương pháp giảng dạy phương pháp giảng dạy kỹ thuật bóng đá - - Phương Pháp Giảng Dạy Kỹ Thuật Bóng Đá

Xem thêm về Kỹ thuật di chuyển trong bóng đá

Phương pháp giảng dạy kỹ thuật bóng đá:

 • Trong giảng dạy huấn luyện kỹ thuật bóng đá, phương pháp toàn bộ và phân chia là 2 phương pháp chủ yếu được sử dụng.
 • Các kỹ thuật cơ bản khi luyện tập (giảng dạy) phải theo thứ tự bắt đầu là kỹ thuật đá bóng rồi mới đến các kỹ thuật nhận bóng từ đơn giản đến phức tạp.
 • Trong giảng dạy, huấn luyện khi thực hiện việc lựa chọn các bài tập theo một phương pháp nào đó phải đảm bảo 3 tính chất là tăng cường, biến đổi và tính lặp lại có hệ thống.
 • Trong huấn luyện kỹ thuật đặc tính biến đổi và lặp lại có hệ thống được coi là quan trọng hơn cả.
 • Khi tiến hành nguyên lí giảng dạy là hình thành, hoàn thiện và củng cố thì phải theo 1 trình tự : giải thích – giới thiệu – hướng dẫn tập luyện – sửa sai sót.
 • Phải kết hợp sử dụng các phương pháp như: phương pháp tổng hợp, phương pháp trờ chơi thi đấu…

Xem thêm Kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân

Tổ chức giờ giảng dạy trong phương pháp giảng dạy kỹ thuật bóng đá:

 • Thời gian cho 1 buổi tập bóng đá phụ thuộc vào các yếu tố:
  – Phụ thuộc vào thời kỳ huấn luyện
  – Phụ thuộc vào số buổi tập trong tuần
  – Phụ thuộc vào số lượng người tập, dụng cụ tập luyện, điều kiện thời tiết…
 • Thời gian dành cho các phần của 1 buổi tập bóng đá.
  – Phần khởi động chung: 10 – 15%
  – Phần khởi động chuyên môn: 10 – 15%
  – Phần cơ bản: 65 – 70%
  – Phần kết thúc: 5%

1. Phần khởi động chung

 • Loại bài tập điền kinh:
  Thường loại bài tập này không chiếm quá -5 phút trong tuần khởi động, loại này được tổ chức tập luyện theo nhóm và toàn đội.
 • Loại bài tập thể dục tự do:
  Thường thời gian dành cho loại này không quá 10 phút trong phần khởi động
 • Loại bài tập về trò chơi:
  – Loại vui nhộn có đồng đội
  – Loại tranh đua và thi đấu

2. Phần khởi động chuyên môn

 • Loại bài tập với bóng: Đáp ứng được đòi hỏi về mặt sinh lý (phát triển toàn diện), tâm lý(hấp dẫn)
 • Loại bài tập kỹ thuật
  Ngoài nhiệm vụ khởi động còn có tác dụng ôn luyện kỹ thuật cũ như:
  – Các loại tâng bóng
  – Chuyền bóng (đánh đầu, đá kỹ thuật)
  – Dẫn bóng

3. Phần chính của buổi tập

a. Huấn luyện kỹ thuật
b. Huấn luyện chiến thuật
c. Huấn luyện bổ trợ
d. Huấn luyện phối hợp
e. Huấn luyện thể lực

4. Phần kết thúc của buổi tập

 • Mục đích chính của phần này là tạo ra 1 giai đoạn chuyển tiếp đưa trạng thái vận động cao của cơ thể xuống mức bình thường và không gây nguy hại.
 • Thời gian của phần này thường là 8 – 10 phút, và bao gồm những bài tập sau:
  – Bài tập điền kinh: đi bộ, chạy nhẹ (không quá 300 – 400m)
  – Thể dục tự do
  – Trò chơi thi đấu
 • Bài tập tổng hợp: kết hợp bóng hoặc chạy nhẹ vừa dẫn bóng, tâng bóng hoặc các động tác nhịp điệu… Phương pháp giảng dạy kỹ thuật bóng đá 2 phương pháp giảng dạy kỹ thuật bóng đá - - Phương Pháp Giảng Dạy Kỹ Thuật Bóng Đá

xem thêm Kỹ thuật đá bóng bằng mu ngoài bàn chân

Các hình thức tổ chức tập luyện

 • Nhìn chung trong 1 buổi tập bóng đá người ta áp dụng tổng hợp cả 3 hình thức tổ chức: đồng loạt, chia nhóm và cá nhân
 • Chất lượng giờ học cũng cần phụ thuộc vào việc phân bố vị trí giữa giáo viên – học sinh và dụng cụ tập luyện.

Biên soạn tài liệu trong phương pháp giảng dạy kỹ thuật bóng đá

1. Xây dựng chương trình giảng dạy.
Trước hết phải dựa trên các cơ sở: đối tượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị… từ đó đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu của chương trình.

2. Xây dựng tiến trình biểu
Bố trí hợp lí về thời gian biểu cho các nội dung giảng dạy cả về lý luận và thực hành có tính tuần tự trên nguyên tắc từ đơn giản đến phức tạp.

3. Gíao án

 • Giaó án lên lớp phải tỉ mỉ hơn so với giáo án huấn luyện
 •  Gíao án huấn luyện cần được xây dựng theo các bước
  Tìm hiểu tình hình trạng thái VĐV, điều kiện sân bãi, dụng cụ…
  – Xác định nhiệm vụ buổi tập, lựa chọn phương pháp và biện pháp hợp lí
  – Xác định lượng vận động.
  Tùy thuộc vào mục đích, nhiệm vụ mà giáo án huấn luyện bao gồm
  – Giáo án huấn luyện thể lực
  – Giáo án huấn luyện kĩ thuật
  – Giáo án huấn luyện chiến thuật
  – Giáo án huấn luyện tổng hợp
  – Giáo án thi đấu

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Show Buttons
Hide Buttons