Di Chuyển Bộ Pháp

0

DI CHUYỂN BỘ PHÁP

Bóng bàn là môn thể thao với tốc độ nhanh, điểm rơi biến hoá nhiều đòi hỏi vđv vừa phải thành thạo năm vững các bộ pháp, lại có thể vận dụng linh hoạt trong hoàn cảnh thực tiễn phức tạp. Muốn đặt được mục đích ấy phải luyện tập có hệ thống lâu dài thì mới phù hợp yêu cầu thực tiễn

Trong khi luyện bộ pháp, phải chú ý mấy vấn đề sau:

Thứ nhất, khởi động phải nhanh, phải làm được điều này. Chuẩn bị tư thế phải chính xác. Giữ chân trước đạp đất, hơi đầu gối hơi cong tự nhiên có đủ tính đàn hồi, thân hình hơi nghiêng về phía trước, trọng tâm thân hình hơi dựa về trước để đảm bảo khoảng cách đánh bóng tương đối tốt và khống chế trọng tâm sau khi đánh bóng

Thứ hai, chú ý thay đổi trọng tâm trước khi và sau khi đánh bóng. Bất luận dùng động tác đánh bóng nào khi di động bộ pháp, trọng tâm thân hình phải theo sát. Khi phát lực đánh bóng, trọng tâm than hình từ chân này chuyển sang chân khác. Kết thúc phát lực, chân chống trọng tâm, kịp thời đạp đất theo hướng ngược lại, làm cho trọng tâm thân hình nhanh chóng trở lại giữa 2 chân. Như vậy mới có thể bảo đảm di chuyển bộ pháp trước khi đánh bóng.

Thứ ba, trong quá trình đánh bóng phải chú ý động tác của đối phương, đặc biệt phải học cách dùng đôi mắt chăm chú nhìn vào động tác vợt chạm bóng. Chỉ có như vậy thì khi bóng còn ở trên không trên bàn đối thủ đã phán đoán rõ ràng phương hướng và điểm rơi, từ đó sẽ có nhiều thời gian di động bộ pháp, ung dung đánh trả

 1. Phương pháp, đặc điểm, tác dụng của các loại di chuyển bước chân

(1) Di chuyển bước đơn (hình 53)

- - Di Chuyển Bộ Pháp

 1. Phương pháp di chuyển: di chuyển bước đơn là lấy 1 chân làm trụ, chân còn lại bước lên, xuống sang bên phải, trái, tuỳ theo điểm rơi của bóng khi đối phương đánh sang. Khi di chuyển xong, trọng tâm thân hình cũng tuỳ theo bóng rơi để di chuyển chân, sau đó vung vợt đánh bóng.
 2. Đặc điểm và tác dụng: di chuyển bước đơn là bước đơn giản, nói chung vận dụng trong phạm vi hẹp khi bóng đến không xa người. Khi di chuyển, chuyển đổi trọng tâm tương đối bình ổn. Nó là 1 trong bộ pháp các vđv thường dùng khi đánh bóng các loại khác nhau

(2) Di chuyển đổi bước(hình 54)

- - Di Chuyển Bộ Pháp

 1. Phương pháp di chuyển: bước theo là lấy 1 chân bước 1 bước dài lên trước, sau, trái, phải thân hình cũng di chuyển đến chân bước, còn chân khác thì nhanh chóng bước theo sang, sau đó vung vợt đánh bóng
 2. Đặc điểm và tác dụng: bước qua (bước theo) di chuyển lớn hơn bước đơn. Cách đánh công nhanh thường dùng bộ pháp này để đối phó với bóng đến xa người. Cách đánh gò bóng cũng có lúc dùng bộ pháp này để đối phó đối phương công kích đột nhiên. Bước qua vì biên độ di chuyển lớn, trọng tâm thân hình xuống dưới nên có thể mượn lực đánh lại. Nếu vận dụng phát lực đánh bóng thì không thể dùng bộ pháp này. Bộ pháp bước qua thường kết hợp vận dụng với bước song song và bước nhảy. Sau khi bước qua lại bước qua tiếp sẽ làm trọng tâm thân hình càng ngày càng thấp không thuận lợi liên tục đánh bóng.

(3) Di chuyển bước nhảy (hình 55)

- - Di Chuyển Bộ Pháp

 1. Phương pháp di chuyển: bước nhảy là dùng chân ở xa bóng (chân có hướng bóng đến khác) dùng lực nhảy đạp đất khiến hai chân cùng cách mặt đất, nhảy về hướng bóng đến. Chân dùng lực mạnh đập đất xuống trước, còn chân sau chạm đất thì vung vợt đánh bóng.
 2. Đặc điểm và tác dụng:
 • Biên độ di chuyển của bước nhảy lớn hơn cả bước đơn và bước đổi. Khi di chuyển bước nhảy thường có thời gian ngắn ở trên mặt đất, như vậy sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với việc ổn định trọng tâm thân hình, thường dựa vào đầu gối vào mắt cá để giảm bớt trọng tâm lên xuống.
 • Bước nhảy là bộ pháp thường dùng cho lối đánh cầu vồng, ở giữa bàn di chuyển sang trái phải hay di chuyển sang bên. Lối đánh công nhanh cũng thường dùng bước nhảy để tấn công thuận tay bên người
 • Khi di chuyển trái, phải thường vận dụng kết hợp với bước qua. Cách đánh gò bóng vận dụng bước nhảy để di chuyển trái, phải tương đối ít. Nhưng bước nhảy nhỏ (di chuyển phạm vi rất nhỏ) để điều chỉnh vị trí đứng thường khá phổ biến.

(4) Di chuyển bước đôi (hình 56)

- - Di Chuyển Bộ Pháp

 1. Phương pháp di chuyển : trước tiên dùng chân có bóng đến khác hướng đứng song song với chân có bóng đến đúng hướng. Tiếp đó chân cùng hướng bóng bước lên một bước theo hướng bóng đến rồi vung vợt đánh bóng
 2. Đặc điểm và tác dụng:
 • Biên độ di chuyển của bước này lớn hơn bước đơn, nhưng nhỏ hơn bước nhảy
 • Khi di chuyển bước đôi không có động tác trên không nên lợi cho việc giữ ổn định trọng tâm thân hình. Nó là một trong những bộ pháp thường dùng của loại đánh gò bóng, cách đánh công nhanh hoặc cầu vồng khi gò bóng di chuyển phạm vi nhỏ cũng thường dùng

(5) Di chuyển bước đan nhau(hình 57)

- - Di Chuyển Bộ Pháp

 1. Phương pháp di chuyển: bước đan nhau là trước tiên dùng chân cách xa bóng  nhanh chóng bước một bước dài sang trái phải, trước, sau không cùng hướng, tiếp đó dùng chân trụ bước một bước dài cùng một hướng rồi vung vợt đánh bóng
 2. Đặc điểm và tác dụng: bước đan nhau biên độ độ di chuyển đều lớn hơn các bước khác. Nó chủ yếu dùng để đối phó với bóng xa người. Loại công nhanh và cầu vồng sau khi tấn công bên mình, đón bóng bên góc phải thường dùng bộ pháp này. Lối đánh gò bóng lấy bước đan nhau trái, phải tương đối di chuyển ít. Những bước đan nhau trước sau hồi tiếp bóng ngắn hoặc bóng đột xuất tương đối nhiều

(6) Di chuyển bước sang ngang (hình 58)

- - Di Chuyển Bộ Pháp

Khi điểm rơi bóng đến ở bên tay trái mà lại dùng tay thuận công kích thì vận dụng bộ pháp bước sang ngang. Phương pháp di chuyển bước sang ngang thường có 3 loại:

 1. Lấy chân trái bước 1 bước dài lên trái, đồng thời lấy chân trái trước làm trụ, chân phải tùy theo mình di chuyển 1 bước về phía phải sau trọng tâm rơi xuống chân phải
 2. Bước nhảy ngang (bước nhảy hình vòng). Chân phải dẫm đất, 2 chân đồng thời cách đất nhảy lên bên trái, lưng và hông đồng thời nhanh chóng chuyển vị trí
 3. Chân phải bước dài ra phía sau chân trái, chân trái tiếp đó di chuyển bước nhỏ chếch về phía trái trước
 4. Vận dụng bộ pháp

Bộ pháp bóng bàn, quy nạp lại có mấy loại. Nhưng thực tế khi vận dụng tương đối phức tạp. Vì tốc độ bóng bàn luôn thay đổi, trong quá trình liên tục đánh bóng đi lại, vì thế di chuyển bộ pháp của vđv hơi bị rối loạn, không có thứ tự. Thực ra, di chuyển bộ pháp trong thi đấu của vđv còn có quy luật nhất định cần tuân thủ. Để tiện cho học tập, khái quát chia thành 2 loại đánh công và gò bóng để vận dụng.

(1) Vận dụng bộ pháp của cách đánh tấn công

 1. Bộ pháp hồi kích bóng ngắn chủ yếu có 3 loại:
 • Hồi kích bên phải bóng ngắn gần lưới. Thường lấy chân phải bước đơn lên trước dùng tay thuận đánh trả. Nếu đứng xa lưới thì có thể dùng bước đổi
 • Hồi kích phần giữa bóng ngắn gần lưới, nói chung lấy chân trái bước đơn lên trước dùng tay thuận đánh trả
 • Hồi kích bên trái bóng ngắn gần lưới, thường lấy chân trái đi lên trước đánh bóng ngược tay
 1. Bộ pháp tấn công sang bên chủ yếu gồm 3 loại
 • Đơn bước sang bên: vị trí di chuyển tương đối nhanh, song biên độ di chuyển hẹp, chỉ khi nào điểm rơi bóng đến giữa người hơi lệch phải thì mới vận dụng bộ pháp này để công sang bên
 • Đổi bước sang bên: tốc độ di chuyển vị trí không nhanh bằng đơn bước sang bên, song biên độ lớn hơn đơn bước, cách đánh tấn công thường dùng nhiều loại bước sang bên, đột kích tìm cơ hội đập bóng
 • Bước nhảy sang bên: tốc độ di chuyển so với đơn bước và đổi bước chậm hơn, nhưng biên độ di chuyển lớn hơn, có lợi cho việc phát huy tay thuận tấn công dữ dội. Các tuyển thủ đánh bóng cầu vồng hay dùng, đập bóng sang bên của lối đánh tấn công nhanh cũng dùng bộ pháp này
 1. Bộ pháp từ trái sang phải và từ phải sang trái, chủ yếu có 4 loại:
 • Cách đánh tấn công bất luận là di chuyển từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái, thông thường đều kết hợp giữa đơn bước, đổi bước, bước nhảy (hoặc song song) bước đan nhau. Căn cứ theo tình huống bóng đến khác nhau để vận dụng biến hoá
 • Khi kết hợp vận dụng mấy loại bộ pháp trên loại tấn công nhanh dùng nhiều bước đổi kết hợp bước nhảy di chuyển hai bên trái, phải. Loại đánh bóng cầu vồng thường dùng nhiều bước nhảy kết hợp bước nhảy sang trái, phải hai bên
 • Vận dụng bước đan nhau sang trái và phải. Sau khi di chuyển biên độ lớn, tiếp tục lấy bước đan nhau di chuyển với hướng ngược lại tương đối ít. Nói chung sau khi di chuyển bước đan nhau, trước tiên dùng bước nhảy nhỏ điều chỉnh vị trí. Sau đó lại dùng đơn bước hoặc bước nhảy để di chuyển vị trí

(2) Vận dụng bộ pháp của cách đánh cắt bóng

 1. Hồi kích ( đánh trả) bóng ngắn gần lưới chủ yếu có 2 loại:
 • Vđv cắt bóng khi đỡ giao bóng hay đỡ bóng ngắn gần bàn, nên dùng nhiều đơn bước hoặc đổi bước di chuyển vị trí
 • Khi ở xa và giữa bàn đỡ bóng ngắn gần lưới, thì dùng nhiều bước đôi hay bước đan nhau
 1. Bộ pháp từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái có 3 loại:
 • Cách đánh cắt bóng bất luận từ trái sang phải hay từ phải sang trái, thông thường đều kết hợp đơn bước, đổi bước, bước đôi (hoặc bước nhảy), bước đan nhau. Căn cứ vào tình huống bóng đến khác nhau để vận dụng
 • Khi kết hợp các loại bộ pháp nói trên, nếu di chuyển vị trí trong phạm vi nhỏ thì dùng nhiều đơn bước và bước đan nhau kết hợp với nhau. Nếu di chuyển trong phạm vi lớn thì tương đối dùng nhiều bước đôi và bước đan nhau kết hợp
 • Vận dụng bước đan nhau sang trái hoặc phải di chuyển biên độ lớn, liên tục lấy bước đan nhau di chuyển theo hướng ngược lại tương đối ít, mà lấy bước nhảy hoặc bước đôi tiến hành điều chỉnh vị trí, sau đó lấy đơn bước hoặc bước đôi để di chuyển vị trí tương đối nhiều
 1. Bộ pháp di chuyển từ trước đến sau và từ sau đến trước chủ yếu gồm 3 loại:
 • Khi di chuyển vị trí từ trước đến sau, thông thường dùng đơn bước hoặc đổi bước lùi về sau hồi tiếp bóng dài cùng hướng; dùng bước đôi hoặc bước nhảy lùi sau hồi tiếp bóng dài khác hướng
 • Khi gặp bóng đến tốc độ nhanh hoặc góc độ lớn thì vận dụng bước đan nhau lùi sau hồi tiếp bóng
 • Phương pháp di chuyển từ sau đến trước khi bóng ngắn gần lưới
 1. Cách dùng bộ pháp cắt bóng phía bên có 2 loại sau:
 • Khi gặp bóng đến giữa lệch trái thì dùng bước đổi di chuyển ra sau bên phải dùng quả đánh trái tay hồi kích
 • Khi gặp bóng đến giữa lệch phải thì dùng đơn bước di chuyển bên trái sau dùng thuận tay đánh trả

(3) Phương pháp huấn luyện

 1. Trước tiên luyện bộ pháp đơn bước, sau đó luyện kết hợp các bộ pháp
 2. Luyện tập tay không: Luyện tập tay không các bộ pháp chủ yếu thường dùng để thành thạo cách đánh
 3. Hai người tập luyện (không dùng bóng): Người luyện chính căn cứ vào đối phương nêu ra tình huống (hợp lý) di chuyển bộ pháp tương ứng để nâng cao phản ứng và năng lực phán đoán
 4. Luyện tập có tính chất lựa chọn: Căn cứ vào đặc điểm cách đánh cá nhân, sắp xếp nội dung luyện tập mang tính chất lựa chọn, để đạt được mục đích lấy dài trừ ngắn
 5. Quy định số lần: Khi luyện tập loại bộ pháp nào đó có thể quy định số lần, sổ nhóm hoặc yêu cầu trong thời gian quy định hoàn thành số lần, số nhóm nhất định. Khi luyện tập phải giữ chính xác tư thế chuẩn bị
 6. Huấn luyện kết hợp các tố chất nguyên mục: Khi luyện tập bộ pháp có thể kết hợp luyện tập tố chất chuyên mục để nâng cao tốc độ khởi động và tăng cường hoạt động của chân
 7. Kết hợp với thủ pháp: bộ pháp và thủ pháp kết hợp nhau, chú ý trao đổi trọng tâm thân thể
 8. Luyện tập nhiều bóng: Lợi dụng nhiều bóng tiến hành tập luyện bộ pháp, lấy kết hợp kỹ thuật làm chủ đòi hỏi đảo vị trí bộ pháp

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Show Buttons
Hide Buttons