Browsing Category

Chiến Thuật Bóng Đá

Sơ đồ chiến thuật bóng đá là thứ luôn thay đổi theo dòng chảy của bóng đá. Chẳng có sơ đồ nào là hoàn hảo.

Các Sơ Đồ Chiến Thuật Trong Bóng Đá Hiện Nay

SƠ ĐỒ CHIẾN THUẬT  Các sơ đồ chiến thuật sẽ giúp các bạn chơi bóng đá biết được những ưu điểm của từng loại sơ đồ chiến thuật và lựa chọn nó sao cho phù hợp với đội của mình. 1.Các sơ đồ chiến thuật  của bóng đá 11 người: Sơ đồ chiến thuật…

Chiến Thuật Bóng Đá Mini 7 Người

Bóng đá mini 7 người đòi hỏi sự kết dính các vị trí trên sân với nhau, công cùng công, thủ cùng thủ. Việc phân chia đội hình theo chiến thuật chỉ nhằm mục đích giúp từng người xác định rõ công việc mình phải làm. Trong bóng đá mini 7 người,…
Show Buttons
Hide Buttons