Luật Bóng Đá Số VIII – Bắt Đầu Và Bắt Đầu Lại Trận Đấu

0

Nếu quả “thả bóng chạm đất” phải thực hiện trong khu vực cầu môn thì bóng sẽ được thả tại điểm trên đường song song với đường cầu môn và gần vị trí có bóng nhất, khi trận đấu tạm dừng.

Mở đầu trận đấu:

Đội bạn sẽ được quyền đá quả giao bóng bắt đầu trận đấu khi trọng tài sẽ tung đồng tiền để xác định đội thắng có quyền chọn cầu môn nào mà đội mình sẽ tấn công trong hiệp một của trận đấu.
Đội được quyền chọn sân sẽ được đá quả giao bóng để bắt đầu hiệp 2.
Bắt đầu lại trận đấu thì  2 đội đổi sân và như vậy hướng tấn công của từng đội sẽ ngược lại với hiệp một.

1. Quả giao bóng

1.1. Định nghĩa

Quả giao bóng là một hình thức bắt đầu trận đấu hoặc bắt đầu lại trận đấu:

 • Bắt đầu trận đấu.
 • Sau mỗi bàn thắng hợp lệ.
 • Bắt đầu lại trận đấu (Bắt đầu hiệp 2 của trận đấu).
 • Bắt đầu mỗi hiệp phụ (nếu có).
  Bàn thắng có thể được ghi trực tiếp từ quả giao bóng.
  giao bóng 2 bắt đầu trận đấu - - Luật Bóng Đá Số VIII – Bắt Đầu Và Bắt Đầu Lại Trận Đấu
  Qủa sút của CR7

  1.2.Thủ tục

a. Trước khi thực hiện quả giao bóng để bắt đầu trận đấu hoặc hiệp phụ

 • Trọng tài tung đồng xu và đội thắng có quyền chọn cầu môn nào mà đội mình sẽ tấn công trong hiệp một của trận đấu.
 • Đội đối phương sẽ được quyền đá quả giao bóng bắt đầu trận đấu.
 • Đội được quyền chọn sân sẽ được đá quả giao bóng để bắt đầu lại trận đấu.
 • Hiệp 2 của trận đấu, 2 đội đổi sân và như vậy, hướng tấn công của từng đội sẽ
  ngược lại với hiệp 1.
  b. Giao bóng
 • Sau mỗi bàn thắng hợp lệ, đội vừa bị ghi bàn thực hiện quả giao bóng.
 • Tất cả cầu thủ của 2 đội bóng đều phải đứng trên phần sân của đội mình.
 • Đội không được quyền giao bóng phải đứng cách xa bóng ít nhất là 9,15m cho
  đến khi bóng được đá vào cuộc.
 • Bóng phải được đặt tại điểm giữa sân.
 • Trọng tài thổi còi ra hiệu.
 • Bóng vào cuộc ngay sau khi được đá đi, về phía trước.
 • Cầu thủ đá quả giao bóng không được tiếp tục chạm bóng lần thứ 2 nếu bóng chưa được chạm hoặc đá bởi một cầu thủ khác.

  1.3. Vi phạm và xử phạt

 • Nếu cầu thủ giao bóng chạm lại bóng trước khi bóng chạm vào một cầu thủ khác:
 • Đội đối phương được hưởng quả phạt gián tiếp tại nơi phạm lỗi đối với bất kỳ vi phạm nào khác về quá trình tiến hành quả giao bóng                                                      (Xem thêm về quả phạt trực tiếp và gián tiếp trong luật bóng đá)
 • Quả giao bóng được thực hiện lại.

2. Quả thả bóng:

2.1. Định nghĩa:

Quả thả bóng là hình thức để tiếp tục lại trận đấu sau khi trọng tài tạm dừng trận đấu vì những lý do nào không được đề cập đến trong Luật thi đấu.                  (Xem thêm về bóng thi đấu trong bóng đá)

2.2. Quy trình tiến hành quả thả bóng:

Quả thả bóng sẽ được trọng tài thực hiện tại nơi bóng dừng. Trừ trường hợp bóng dừng trong khu cầu môn, trọng tài sẽ thực hiện quả thả bóng tại điểm gần nhất nơi bóng dừng trên đường giới hạn khu cầu môn song song với đường biên ngang.
Bóng vào cuộc ngay sau khi chạm đất.

2.3. Vi phạm và xử phạt

Quả thả bóng phải thực hiện lại, nếu:

 • Có cầu thủ chạm bóng trước khi bóng chạm đất.
 • Sau khi thả, bóng đã vượt qua ngoài đường giới hạn sân, khi chưa chạm bất cứ
  một cầu thủ nào.

  2.4. Nếu bóng vào cầu môn:

 • Nếu một quả thả bóng được một cầu thủ đá trực tiếp vào khung thành của đội đối phương, đội đối phương sẽ được quyền đá phát bóng.
 • Nếu một quả thả bóng được một cầu thủ đá trực tiếp vào chính khung thành của đội mình, đối phương sẽ được hưởng quả phạt góc.

  thủ môn phát bóng bắt đầu trận đấu - - Luật Bóng Đá Số VIII – Bắt Đầu Và Bắt Đầu Lại Trận Đấu
  Thủ môn phát bóng

Bắt đầu lại trận đấu bóng đá 5 người

– Sau lúc tạm dừng trận đấu vì bất kỳ lý do gì không ghi trong Luật và lúc đó bóng chưa vượt khỏi các đường giới hạn, thì trận đấu được tiếp tục bằng quả thả bóng chạm đất do một trong hai trọng tài thực hiện tại điểm bóng dừng. Nếu lúc đó, bóng dừng ở khu phạt đền, thì quả thả bóng chạm đất sẽ được thực hiện trên vạch 6m gần vị trí bóng dừng nhất.                                                    (Xem thêm về luật đá phạt đền trong luật bóng đá)

– Bóng được tính là trong cuộc sau khi chạm mặt sân. Tuy nhiên bóng được thả xuống nếu vượt ra ngoài biên dọc hoặc biên ngang trước khi cầu thủ chạm bóng, trọng tài cho thực hiện lại. Không cầu thủ nào được đá bóng khi bóng chưa chạm mặt sân. Nếu vi phạm trọng tài sẽ thực hiện lại quả thả bóng chạm đất.

Xem thêm về luật sân bóng dành cho thi đấu

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Show Buttons
Hide Buttons